Meny:

Försäkringsbolag

Försäkringar:
Bilförsäkring
Båtförsäkring
Hemförsäkring

Försäkringsbolag

Välkommen till Försäkringsbolag.com

Här hittar du information om olika försäkringar och tips på viktiga saker att tänka på innan du tecknar en försäkring. Vårt syfte är att hjälpa dig göra ett mer välinformerat val så att du hittar en försäkring som passar just dig, dina behov och din budget. Därför har vi information om allt från billigaste hemförsäkringen för det lilla studentrummet till omfattande försäkringar för fastigheter, båtar och motorcyklar. Läs mer information nedan.

   

Båtförsäkring

Det finns många olika sorters båtförsäkring men de flesta båtägare vill ha en båtförsäkring som omfattar både sakskador (skador på egendom) och personskador.

Viktigt att tänka på när man väljer båtförsäkring är att du riskerar att bli skadad i samband med båtaktiviteter samt att det kan komma att riktas skadeståndsanspråk mot dig som båtägare, till exempel om din båt är inblandad i en kollision. Därför är det bra att välja en båtförsäkring som inte bara täcker skador på själva båten utan även innehåller rättsskydd, ansvarsskydd och olycksfallsskydd. Rättsskyddet i båtförsäkringen kan betala för dina advokat- och rättegångskostnader vid tvister, ansvarsskydd är viktigt att ha om du blir skadeståndsskyldig för skada på egendom eller person, och olycksfallsskydd står för kostnader och invaliditetsersättning.

Vad gäller skador på själva båten finns det också flera olika punkter att tänka på. Till att börja med vill de allra flesta båtägare att båten skall vara försäkrad mot skador som kan ske när båten är i vattnet (så kallad sjöskada), till exempel grundstötning, kollision och förlisning. Brandskador brukar finnas under en särskild punkt i försäkringsvillkoren för båtförsäkringen, och där brukar det även gå att hitta information om hur pass skyddad du är mot skador orsakade av blixten. Tyvärr är det ju inte så att båten endast kan drabbas av skada när den används, varför det är bäst att välja en båtförsäkring som även omfattar uppläggnings- och transportskador.

Det är inte bara rena olyckshändelser som kan skada din båt utan den kan även drabbas av andra människors medvetna tilltag i form av stöld och skadegörelse. Här kan villkoren variera stort mellan olika båtförsäkringar så se till att välja en försäkring som ger dig det skydd du vill ha och är beredd att betala för vad gäller stöld och skadegörelse av själva båten, av motorn och av diverse tillbehör.

Sist men inte minst är det givetvis viktigt att välja en båtförsäkring som gäller där du avser att använda din båt. Om du brukar segla till Åland varje sommar vill du inte ha en båtförsäkring som slutar gälla så snart du lämnar svenskt territorialvatten. På den svenska försäkringsmarknaden finns idag ett tämligen stort utbud av båtförsäkringar som skyddar dig och din båt både i svenskt vatten och i närliggande vatten i Danmark, Norge och Finland. Vill du fara med din båt längre än så är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag i förväg för att om möjligt göra ett tillägg till din båtförsäkring så att du fortsätter vara skyddad när du till exempel lägger till vid spanska solkusten.